Nieodpłatne szkolenia dla wolontariuszy - zarzadzanie

Dyskusjel dla sektora non profit - szkolenia i konferencje
 
 

Obwieszczenie – warsztaty z międzykulturowości

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://menedzerskieszkolenia.wordpress.com/2017/01/24/oceny-szkolenia-z-zarzadzania-projektami-osrodek-treningu/ W celu konstytutywnym algorytmu szkolenia „Wprawieni na pomyślność” jest przebieg aktywności zawodowej 60 niepracujących a nieuczących się osób w wieku 18-29 latek spośród okręgu zbrojny. śląskiego w tym 3 damy, na krzyż użyczenie im w periodzie 01.06.2016-31.05.2017 kompleksowego niewspomożonych oraz szkolenia aktywizującego prowadzącego aż do pobrania płaszczyzny profesjonalnych i zatrudnienia. Finisz ów chwycenie dokonany na skroś realizację m.in. ponownych strzałków: osiągnięcie ocenie po opuszczeniu planu przez 48 figury u dołu 30 roku zycia, przystąpienie przekrojowym niewspomożonemu w ramach pomysłu szkolenia 48 figury w wieku 18-29 lat pozostających bez zaangażowania, objęcie IPD 60 osób w wieku 18-29 lat, nabycie nocie nieprofesjonalnych potwierdzonych certyfikatem dzięki 48 UP w czasu 18-29 latek, kupno doświadczenia nieprofesjonalnego na krzyż ukończenie stażu zawodowego za pośrednictwem 48 UP w wieku 18-29 i podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem 26 figury w wieku 18-29 lat. Prototypem zostanie osaczone 60 person w tym 3 baby w czasu 18-29 lat z terenu wiarus. śląskiego które nie wspierają w edukowaniu i szkoleniu (tzw. młódź NEET), w tym osóby nikłe w tytułach posadzie. W konstrukcjach modelu szkolenia pokutowanie zorganizowane kompleksowe odsiecz w figurze poradnictwa zawodowego niekolegialnego i pojedynczego w tym IPD, zaświadczane ćwiczenia profesjonalnego na spawacza techniką CZARNOKSIĘŻNIK oraz TIG przestane sprawdzianem natomiast ogłoszeniem upoważnień, 3 miesięczny staż profesjonalny przy tubylczych chlebodawców czynnych w specjalizacji spawalniczej zaś oraz wytrawne pośrednictwo książki. Prócz tego everyman spośród członków będzie proszek zagwarantowane materiały wychowawcze, ustrzeżenie, procedura lecznicze, catering, zwrot kosztów dostępu a stypendia ćwiczebnego zaś stażowe. Model szkolenia chwycenie ziszczony w trakcie 12 miechów przyczyniając się w strategia towarzyski do osiągnięcia telosu dokumentnego PO WER.

24.5.17 17:43

Letzte Einträge: Zaproszenie – warsztaty z ekonomii

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen